Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

您知道2018年成功的哪些視頻廣告格式嗎?

 加拿大电话号码表

視頻廣告格式隨著用戶要求的提高而改變。由於品牌正在尋找新的方式來以有效的方式傳達其信息。最重要的是,通過 情感。 正是這些恰好有助於說服並引導用戶進行所需的轉換。儘管所有這種氣候都是由於一種內容創建的:。

無論存在哪種視頻廣告格式,如果您知道如何塑造和優化它們,它們都會對您的業務產生積極的影響。實際上,正如Insivia所指出的 ,與文字相比,不同的視頻廣告格式可將郵件保留時間提高10%到95%。

也就是說,它可以確保您始終處於 潛在受眾的頭腦 中。

此外,您是否知道播放按鈕是任何策略中最引人注目的號召性 用語?所有數據和統計數據都顯示出它的積極影響。如此之多,據估計,到2019年,互聯網流量的80%將是視頻。

讓我們玩一個遊戲來給您一  加拿大电话号码表 個想法。閉上你的眼睛,想像一下互聯網上流傳的視頻數量。現在嘗試猜測消耗所有內容需要花費多長時間。

您認為需要多少生命?

根據思科的預測,到2021年,要花掉整整兩年的時間才能消耗掉當時傳播的所有視頻。

因此,作為一名 精明的營銷人員,您需要了解最新趨勢並根據數據採取行動。只有這樣,您才能製作真正吸引潛在受眾的廣告作品。因此,沒有什麼比更新和了解趨勢更重要了。

2018視頻廣告格式趨勢
視頻廣告格式的趨勢

1.-第一種趨勢: 視頻優先
視頻廣告格式會根據用戶行為和趨勢的變化而有所不同。這就是為什麼了解2018年正在發生的事情以及典型客戶希望找到的東西很重要的原因。

首先,您需要首先考慮 視頻。警報新聞 這個詞由創造,指的是一種正在增長的現象。用戶不僅要消費視頻,而且還想製作視頻。換句話說,今天接收信息並表達自己的首選方式是將文本轉換為視頻。

作為響應,社交網絡和其他媒體使我們更容易以廣告的形式消費和傳輸這種類型的內容。實際上,其中許多平台已經以促進實時視頻流而聞名。

2.-也可以通過現場視頻投注來宣傳自己
實況視頻

不到13%的視頻網絡流量直接來自實時視頻。近年來,這種新趨勢得到了加強,並且將持續下去。實際上,對於品牌而言,它具有明顯的優勢:

實時視頻更便宜,因為它們不需要製作和編輯階段。而且,一旦廣播結束,視頻仍保留在平台上,以便可以繼續共享和觀看。
實時流媒體對用戶很有吸引力。它傳達了自發性和真實性。
此外,實況視頻可提高訪問質量。也就是說,與流媒體出版物相比,用戶在流媒體視頻上花費的時間多出三倍。
因此,在視頻廣告格式中,您應該利用此選項。該用戶希望公司以網絡展示原汁原味,實現自己的個性。因此, 理想的情況是您可以利用這種視頻格式來展示新產品,展示其工作方式,並以一種自然而富有教育意義的方式進行展示。

3.-垂直視頻
垂直視頻

幾年前,沒有人能想到垂直視頻會在視頻廣告格式中發揮作用。但是如今,手機和平板電腦使您產生了縱向思考,這影響了生產和創造力的各個方面。

首先,這要歸功於社交網絡。其中,是視頻廣告格式變化最大的一種。對於那些知道如何使用故事的人來說,故事是一種強大的武器。實際上,您也可以使用它們做廣告。

為您提供的這一新選項可以擴大您的覆蓋範圍。這是一則廣告,旨在100%推廣您的品牌。故事中大小的重要性很重要,因為它與普通帖子中的大小不同。帖子是垂直的,並且必須為

此外,現在電視也已成為品牌的強大武器。

4.-將視頻作為轉化渠道的一部分
將視頻作為轉化渠道的一部分

在視頻廣告格式中,重要的是要了解此類內容的用處。

也就是說,無論您是創建垂直作品還是水平作品,還是在一個或多個社交網絡中捕獲它們,都應嘗試在正確的時間使用這些作品,並牢記相關的目標。

如您所知,內容營銷可以幫助用戶將轉換渠道移至最終轉換。但是,在定義要使用的內容時,通常會忽略視頻格式。在這種情況下,您需要了解的是,視頻營銷 可以與客戶進行更多的互動,並且可以成為吸引客戶參與並實現目標的理想工具。

5.-視頻廣告格式可降低成本
視頻錄製和製作比以往任何時候都便宜。唾手可得的各種高質量工具。從最明顯的開始:您自己的手機。

有了智能手機,麥克風,編輯程序,再加上一點點才華和創造力,您就可以製作許多吸引人 的企業視頻。但是,如果您想更進一步並聘請專業人士,那麼您也可以以合理的價格獲得許多選擇。

READ  清單以優化您在Google Adwords中的轉化率

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *